24.01.12

ZO ČSS 1-11 Barrandien

Vítejte na stránkách Základní organizace 1-11 Barrandien České speleologické společnosti.

Naše speleologická skupina se zaměuje na výzkum jeskyní na levém břehu Berounky v Českém krasu a to na Jeskyni nad Kačákem, jeskyních Petzoldova lomu u Srbska, jeskyni Pod Javorkou, jeskyních Beranova lomu a Rudolfovu jeskyni. Kromě toho provádí již řadu let průzkum planiny Dolný vrch - Alsó Hégy ležící na slovensko-maďarské hranici. Průzkumné a pracovní akce v Českém krasu se pořádají v průběhu roku. Na planinu Dolný vrch - Alsó Hégy se pořádají zpravidla týdenní akce v letním období.

Na Dolném vrchu spolupracujeme nejvíce se speleologickými skupinami Slovenské speleologické společnosti - Drienka a Jána Majku a maďarskými speleology pracujícími v oblasti národního parku Aggtelek.

Naši skupinu tvoří v současné době 36 členů a někteří z nich se aktivně podílejí na činnosti Speleologické záchranné služby. Součástí našeho klubu je pracovní skupina Babyka, která se v poslední době soustředí na průzkum jeskyně Pod Javorkou, která se zařadila mezi nejvýznamnější jeskyně Českého krasu.

 

Prednaska o Petzoldovych jeskynich 14.2.2012 v Srbsku